Donnerstag, 3. November 2011

Emmer Schülerschachkurs und Schüler-Schachturnier

Donnerstag, 3. November 2011
18:30 Uhr: Schülerschachkurs I

Donnerstg, 10. November 2011
18:30 Uhr Schülerschachkurs II

Donnerstag, 17. November 2011
18:30 Uhr: Schülerschachkurs III

Mittwoch, 23. November 2011
Emmer Schüler - Schachturnier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen